Kultúra a turistika v Galante

Výdaj a rozvoz jedla

Múzeum historických vozidiel

Múzeum vzniklo v roku 2004, jeho vlastníkom je Veterán car club v Galante. V múzeu sa nachádza 22 historických motoriek, 14 historických áut. Najstarší model motorky je ČZ-250 špeciál z roku 1932 a z radu áut Tatra 11 z roku 1926. Medzi tradičné podujatia Veteran car clubu patrí Galantský ovál, jarná a jesenná burza a v spolupráci s mestom Galanta sa organizuje tzv “Jazda nostalgia“ – ide o 10 min. jazdu mestom, počas ktorej sa oboznámite s mestom, pamiatkami z čias minulých, ale spoznáte aj modernú tvár mesta.

 

Vlastivedné múzeum

Prvý podnet na založenie múzea v okrese Galanta dal vlastivedný krúžok, ktorý si utvorili miestni učitelia v roku 1958. Múzeum sídli v strede mesta v budove bývalej banky. Táto jednoposchodová stavba s pôdorysom v tvare písmena U bola postavená na začiatkom 20. storočia. Okrem múzejných pracovísk sú tu aj výstavné priestory.

Múzeum sa špecializuje na dokumentovanie dejín mlynárstva v povodí Malého Dunaja a dolného toku Váhu. V hlavnej budove múzea  je sprístupnená stála expozícia, ktorá sa zaoberá historickým vývojom mlynárstva v oblasti Malého Dunaja a dolného toku Váhu od počiatkov až po koniec 20. storočia. Popri archívnych dokumentoch a zbierkových predmetoch sú tu vystavené štyri modely vodných kolových a lodných mlynov. V zbernej oblasti Vlastivedného múzea v Galante existujú dva vodné kolové mlyny na Malom Dunaji. Múzeum ich spravuje od 70. rokov 20. storočia ako významné a jedinečné technické pamiatky v celoslovenskom meradle.

Kino Galanta

Mestské kultúrne stredisko, Mierové nám.942/3, 924 18 Galanta,  +421 (0) 31 7802787, e-mail: msksga@stonline.sk, www.msksga.org

Prírodné kino – Open-air cinema, amfiteáter, Ul.Kpt. Nálepku, 924 01 Galanta

Renesančný kaštieľ

Renesančný kaštieľ – postavil František Esterházy okolo roku 1600. Stavebný vývoj kaštieľa s opevnením predstavoval hodnotný komplex neskororenesančnej architektúry. Súčasnú podobu získal po celkovej rekonštrukcii, ktorá bola dokončená v r. 1992. Kaštieľ je vo vlastníctve mesta. Nachádza sa v ňom obradná miestnosť, expozícia Vlastivedného múzea, reprezentatívne priestory pre slávnostné účely a pravidelne sa tu organizujú výstavy rôzneho druhu. Kaštieľ je sprístupnený verejnosti.

 

Neogotický kaštieľ

Neogotický kaštieľ je  romantická napodobnenina tudorovskej gotiky. Pôvodný objekt dali postaviť v r. 1633 bratia Daniel a Pavol Esterházyovci ako renesančný opevnený objekt. V r. 1736 bol prestavaný v barokovom slohu a v roku 1860 bol prestavaný Jozefom Esterházym do dnešnej neogotickej podoby. Objekt nie je sprístupnený verejnosti. Momentálne hľadá mesto vhodného investora pre jeho rekonštrukciu. Park, vedľa kaštieľa, obohatený o exotické dreviny a majestátne exempláre dubov je z 2.polovice 19.stor.