Turistika

Výdaj a rozvoz jedla

Vodný mlyn pri Tomášikove

K vodnému mlynu pri obci Tomášikovo, ktorý stojí na koloch a s brehom ho spája drevená lávka, sa dostanete autom alebo peši z obce.

Vodný mlyn z roku 1895 sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí na brehu Malého Dunaja, asi 2 km za obcou Tomášikovo. Zachoval sa v pôvodnom stave, bez rušivých zásahov do konštrukcie, s uceleným a prevádzkyschopným mlynským zariadením. Dnes slúži ako technická pamiatka ľudového mlynárstva na južnom Slovensku.

 

Vodný mlyn v Jelke

Vodný mlyn v Jelke je vysunutou expozíciou Vlastivedného múzea v Galante. Táto pozoruhodná technická stavba v krásnom zákutí Malého Dunaja je prístupná prašnou poľnou cestou 1 km od obce. Najstarší písomný doklad o mlyne pochádza z roku 1894. Pôvodne lodný mlyn roku 1899 jeho majiteľ prestaval na kolový. Takmer po sto rokoch bol vďaka Obecnému úradu v Jelke obnovený a roku 1994 sprístupnený verejnosti. V blízkosti mlyna je vybudovaný skanzen, ktorý približuje poľnohospodársku výrobu obce v minulosti.

Vodný mlyn pri Dunajskom Klátove

Len necelé 2 km od Jahodnej smerom k Dunajskej Strede leží obec Dunajský Klátov, pri ktorej stojí obnovený vodný mlyn. Poháňali ho vody Klátovského ramena, jedného z pravobrežných prítokov Malého Dunaja. V horúcom lete na vodnej hladine umocňujú čaro tejto prírodnej rezervácie nádherné kvety lekna bieleho.